Projekt bemutató

A projektfejlesztés során elkészült a projekt előkészítési dokumentációja: a „Projekt Terv” és mellékletei, valamint a tervezett állapotra vonatkozó épületenergetikai szakértői nyilatkozat. Rendelkezésre áll a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes tervdokumentáció. Betartásra kerültek a tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárások. A tervek az elkészült Projekt Tervnek megfelelően kerültek kidolgozásra. A beruházások megvalósítása során nem volt szükséges építési engedélyezési eljárás lefolytatása, kizárólag örökségvédelmi engedélyezés és bejelentési eljárások történtek meg. Lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, megkötésre kerültek a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések. A kivitelezések befejezését követően a műszaki átadás átvételi eljárások lezárultak. Sopron MJV Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján az Önkormányzat csatlakozott a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségez (Covenant of Mayors for Climate and Energy). A Sopron Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (Sustainable Energy- and Climate Action Plan – SECAP) elkészült. Az elkészült SECAP feltöltésre került a Covenant of Mayors for Climate and Energy szervezethez.

A projekt célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, az épületek energiahatékonyságot célzó felújítása, fejlesztése. Ennek keretében 4 db önkormányzati tulajdonban lévő oktatási feladatokat ellátó intézmény (Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola) került felújításra.

A projekt címe: A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése

Projekt azonosító: TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001

Támogatás összege: 906 275 781 Ft

Projekt összköltsége: 910 852 798 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Kedvezményezett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt tényleges fizikai befejezési dátuma: 2023.04.30.

2020